Oznámení o změně sídla společnosti THORGALA SE

Společnost THORGALA SE oznamuje, že dne 6. června 2018 byla do obchodního rejstříku zapsána změna adresy sídla společnosti. Aktuální údaje požadované ustanovením § 435 občanského zákoníku jsou po této změně následující:

Obchodní firma: THORGALA SE

Identifikační číslo: 288 91 295

Sídlo společnosti: Thunovská 179/12, Malá Strana, 118 00 Praha 1

Údaje o zápisu v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl H, vložka 124