Internetové stránky pro firmy

Platforma pro uveřejňování informací obchodních korporací

Návrh akcionáře na změnu stanov v souvislosti s valnou hromadou dne 13. března 2019

Návrh akcionáře na změnu stanov v souvislosti s valnou hromadou dne 13. března 2019

Společnost oznamuje, že jí byl dne 21. února 2019 doručen návrh akcionáře na změnu stanov v následujícím znění: Návrh na změnu stanov společnosti SC Credit a.s. na valné hromadě dne 13. března 2019 SC Credit a.s. IČO: 280 76 087, Václavské náměstí 832/19 110 00 Praha 1 – Nové Město V Praze, dne 20. února 2019Přečtěte si více o Návrh akcionáře na změnu stanov v souvislosti s valnou hromadou dne 13. března 2019[…]

Pozvánka na valnou hromadu SC Credit a.s. dne 13. března 2019

Pozvánka na valnou hromadu SC Credit a.s. dne 13. března 2019

Statutární ředitel společnosti SC Credit a.s., IČO: 280 76 087, se sídlem Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha 1 – Nové Město, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14454 (dále jen „Společnost“), svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 13. 3. 2019 od 15:00 hod. v advokátníPřečtěte si více o Pozvánka na valnou hromadu SC Credit a.s. dne 13. března 2019[…]

Povinně uveřejňované údaje společnosti SC Credit a.s.

Povinně uveřejňované údaje společnosti SC Credit a.s.

Rozhodnutím statutárního ředitele společnosti SC Credit a.s. ze dne 11. února 2019 byly za internetové stránky společnosti určeny stránky www.internetovestrankyprofirmy.cz Společnost SC Credit a.s. tímto uveřejňuje údaje požadované ustanovením § 435 občanského zákoníku: Obchodní firma: SC Credit a.s. Identifikační číslo: 280 76 087 Sídlo společnosti: Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha 1 – Nové Město ÚdajePřečtěte si více o Povinně uveřejňované údaje společnosti SC Credit a.s.[…]

Oznámení o změně sídla společnosti THORGALA SE

Oznámení o změně sídla společnosti THORGALA SE

Společnost THORGALA SE oznamuje, že dne 6. června 2018 byla do obchodního rejstříku zapsána změna adresy sídla společnosti. Aktuální údaje požadované ustanovením § 435 občanského zákoníku jsou po této změně následující: Obchodní firma: THORGALA SE Identifikační číslo: 288 91 295 Sídlo společnosti: Thunovská 179/12, Malá Strana, 118 00 Praha 1 Údaje o zápisu v obchodnímPřečtěte si více o Oznámení o změně sídla společnosti THORGALA SE[…]

Aktualizace povinně uveřejňovaných údajů společnosti EUROPE COMPANY BUILDING

Aktualizace povinně uveřejňovaných údajů společnosti EUROPE COMPANY BUILDING

Společnost EUROPE COMPANY BUILDING SE tímto uveřejňuje údaje požadované ustanovením § 435 občanského zákoníku platné od 22. května 2017: Obchodní firma: EUROPE COMPANY BUILDING SE Identifikační číslo: 241 29 470 Sídlo společnosti: Pařížská 67/11, Josefov, 110 00 Praha 1 Údaje o zápisu v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl H, vložka 380

Oznámení o konání valné hromady House Business Center SE

Oznámení o konání valné hromady House Business Center SE

Oznámení o konání řádné valné hromady House Business Center SE dne 3. 7. 2017 obchodní společnosti House Business Center SE Já, níže podepsaný, JUDr. Vladimír Jašek, Ph.D., LL.M., člen představenstva evropské společnosti House Business Center SE, IČO: 241 36 123, se sídlem Nad Závěrkou 489/16, Břevnov, 169 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 395, (dále též jako „společnost“), tímto svolávám řádnou valnou hromadu společnosti, která sePřečtěte si více o Oznámení o konání valné hromady House Business Center SE[…]

Oznámení představenstva House Business Center SE o způsobu uveřejňování oznámení společnosti

Oznámení představenstva House Business Center SE o způsobu uveřejňování oznámení společnosti

Společnost House Business Center SE tímto informuje, že dnešního dne (17. dubna 2017) bylo představenstvem společnosti přijato následující rozhodnutí: „Oznámení o konání valné hromady se bude v souladu s platnými stanovami společnosti uveřejňovat na internetových stránkách www.internetovestrankyprofirmy.cz, a to s účinností od 1. 5. 2017“

Povinně uveřejňované údaje společnosti DRYOPTERIS INVESTMENT SE

Povinně uveřejňované údaje společnosti DRYOPTERIS INVESTMENT SE

Společnost DRYOPTERIS INVESTMENT SE tímto uveřejňuje údaje požadované ustanovením § 435 občanského zákoníku: Obchodní firma: DRYOPTERIS INVESTMENT SE Identifikační číslo: 024 42 957 Sídlo společnosti: Nad Závěrkou 489/16, Břevnov, 169 00 Praha 6 Údaje o zápisu v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl H, vložka 1306

Povinně uveřejňované údaje společnosti EUROPE COMPANY BUILDING SE

Povinně uveřejňované údaje společnosti EUROPE COMPANY BUILDING SE

Společnost EUROPE COMPANY BUILDING SE tímto uveřejňuje údaje požadované ustanovením § 435 občanského zákoníku: Obchodní firma: EUROPE COMPANY BUILDING SE Identifikační číslo: 241 29 470 Sídlo společnosti: V Jirchářích 148/4,Nové Město, 110 00 Praha 1 Údaje o zápisu v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl H, vložka 380

Povinně uveřejňované údaje společnosti House Business Center SE

Povinně uveřejňované údaje společnosti House Business Center SE

Společnost House Business Center SE tímto uveřejňuje údaje požadované ustanovením § 435 občanského zákoníku: Obchodní firma: House Business Center SE Identifikační číslo: 241 36 123 Sídlo společnosti: Nad Závěrkou 489/16, Břevnov, 169 00 Praha 6 Údaje o zápisu v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl H, vložka 395

Povinně uveřejňované údaje společnosti Aspremont Investment a.s.

Povinně uveřejňované údaje společnosti Aspremont Investment a.s.

Společnost Aspremont Investment a.s. tímto uveřejňuje údaje požadované ustanovením § 435 občanského zákoníku: Obchodní firma: Aspremont Investment a.s. Identifikační číslo: 031 63 849 Sídlo společnosti: Pařížská 67/11, Josefov, 110 00 Praha 1 Údaje o zápisu v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 19849

Povinně uveřejňované údaje společnosti CZECH PROFESSIONAL CORPORATE SERVICES SE

Povinně uveřejňované údaje společnosti CZECH PROFESSIONAL CORPORATE SERVICES SE

Společnost CZECH PROFESSIONAL CORPORATE SERVICES SE tímto uveřejňuje údaje požadované ustanovením § 435 občanského zákoníku: Obchodní firma: CZECH PROFESSIONAL CORPORATE SERVICES SE Identifikační číslo: 248 24 577 Sídlo společnosti: V Jirchářích 148/4, 110 00 Praha 1 Údaje o zápisu v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl H, vložka 332

Povinně uveřejňované údaje společnosti ĆESKÁ KONSTRUKČNÍ a.s.

Povinně uveřejňované údaje společnosti ĆESKÁ KONSTRUKČNÍ a.s.

Společnost ČESKÁ KONSTRUČNÍ a.s. tímto uveřejňuje údaje požadované ustanovením § 435 občanského zákoníku: Obchodní firma: ČESKÁ KONSTRUKČNÍ a.s. Identifikační číslo: 280 48 903 Sídlo společnosti: Pařížská 67/11, Josefov, 110 00 Praha 1. Údaje o zápisu v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15.423