Internetové stránky pro firmy

Platforma pro uveřejňování informací obchodních korporací

Oznámení o konání valné hromady House Business Center SE

Oznámení o konání valné hromady House Business Center SE

Oznámení o konání řádné valné hromady House Business Center SE dne 3. 7. 2017 obchodní společnosti House Business Center SE Já, níže podepsaný, JUDr. Vladimír Jašek, Ph.D., LL.M., člen představenstva evropské společnosti House Business Center SE, IČO: 241 36 123, se sídlem Nad Závěrkou 489/16, Břevnov, 169 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 395, (dále též jako „společnost“), tímto svolávám řádnou valnou hromadu společnosti, která sePřečtěte si více o Oznámení o konání valné hromady House Business Center SE[…]

Oznámení představenstva House Business Center SE o způsobu uveřejňování oznámení společnosti

Oznámení představenstva House Business Center SE o způsobu uveřejňování oznámení společnosti

Společnost House Business Center SE tímto informuje, že dnešního dne (17. dubna 2017) bylo představenstvem společnosti přijato následující rozhodnutí: „Oznámení o konání valné hromady se bude v souladu s platnými stanovami společnosti uveřejňovat na internetových stránkách www.internetovestrankyprofirmy.cz, a to s účinností od 1. 5. 2017“

Povinně uveřejňované údaje společnosti House Business Center SE

Povinně uveřejňované údaje společnosti House Business Center SE

Společnost House Business Center SE tímto uveřejňuje údaje požadované ustanovením § 435 občanského zákoníku: Obchodní firma: House Business Center SE Identifikační číslo: 241 36 123 Sídlo společnosti: Nad Závěrkou 489/16, Břevnov, 169 00 Praha 6 Údaje o zápisu v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl H, vložka 395